Bánh kem 20 tháng 11

Mã sản phẩm: 08182012-238
Tên sản phẩm: Bánh kem 20 tháng 11
Nguồn: Đức Phát Bakery
Ngày post: 18/08/2012 10:27:50
Kích cỡ :00
Cân nặng :0
Giá :0 VNĐ
VAT :0
Chiết khấu :10%
Giá Khuyến mãi :0 VNĐ
Số lượng hàng :0
Thành phần :
Buy - Mua

Đối tác

  • Đức
  • Đức
  • Đức
  • Đức
  • Đức